Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Παρατείνεται η παραμονή αστυνομικών στο Σώμα
Εγκρίθηκε το Προεδρικό Διάταγμα από το Σ.τ.ΕΤου Θάνου Περβολαράκη

Ανοίγει ο δρόμος για εκατοντάδες αρχιφύλακες και ανθυπαστυνόμους που επιθυμούν να παραμείνουν στην Ελληνική Αστυνομία μέχρι το 60ο έτος της ηλικίας τους σύμφωνα με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η δυνατότητα περαιτέρω παραμονής στο Σώμα δίνεται ουσιαστικά σε δύο κατηγορίες αστυνομικών και αφού ξεπεράστηκαν προηγουμένως διάφορα συνταγματικά προβλήματα που είχαν εντοπιστεί από το ΣτΕ στο παρελθόν.

Όπως προβλέπεται οι ανθυπαστυνόμοι και αρχιφύλακες της ΕΛ.ΑΣ. που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας (του νόμου 1481/84) μπορούν -εφόσον το επιθυμούν- να υποβάλουν δήλωση για περαιτέρω παραμονή στην ενεργό υπηρεσία για έναν χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους (η συμπλήρωση επέρχεται την 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους).

Για να παραμένουν οι ενδιαφερόμενοι στην ενεργό υπηρεσία, θα κρίνονται για κάθε έτος από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο που θα αξιολογεί την πειθαρχία, την κατάσταση της υγείας και την απόδοσή τους, όπως προκύπτουν από τους φακέλους τους. Οι συγκεκριμένοι ανθυπαστυνόμοι και αρχιφύλακες, κατά την αποστρατεία ή την απόλυσή τους οποτεδήποτε, κρίνονται σύμφωνα με σχετικό νόμο λόγω κατάληψής τους από το όριο ηλικίας.

Η δήλωση παραμονής, που δεν μπορεί να ανακληθεί, πρέπει να υποβάλλεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και για όσους καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας την 31-12-10, δίνεται η δυνατότητα να ζητήσουν την παραμονή τους μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση του ΠΔ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο νέο Διάταγμα ξεκαθαρίζεται ότι δεν θίγονται οι ρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού νόμου 3865/10 για τη θεμελίωση και απολαβή συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Παράλληλα προβλέπεται ότι όσοι ανθυπαστυνόμοι επανακατετάγησαν στην ΕΛ.ΑΣ. σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 1339/83 και παρέμειναν στην ενέργεια (με βάση τα ΠΔ377/02 και 241/07), μπορούν να ζητήσουν την παραμονή τους στην ενεργό υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται μέσα στον προτελευταίο μήνα από την αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους, ενώ όσοι αποστρατεύονται τώρα, πρέπει να υποβάλουν την αίτηση μέχρι και την Παρασκευή 31-12-10.

Για αυτόν τον λόγο το ΣτΕ υπό την προεδρία του συμβούλου Ν. Ρόζου ζήτησε την άμεση δημοσίευση του ΠΔ στο ΦΕΚ, ενώ έκρινε νόμιμη τη ρύθμιση για την παραμονή των ανθυπαστυνόμων μέχρι το 65ο έτος, παρόλο που η αρχική ρύθμιση του ν. 1339/83 είχε κριθεί αντισυνταγματική, γιατί παραβίαζε την αρχή της ισότητας.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, δεν μπορεί να ελεγχθεί παρεμπιπτόντως η επανακατάταξη του προσωπικού, λόγω του τεκμηρίου νομιμότητας. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα των κενών θέσεων.

Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν επίσης ότι αξιωματικοί προερχόμενοι από το ΤΕΜΑ (Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων) δεν προάγονται στον ανώτερο βαθμό, αν δεν προαχθούν στον βαθμό αυτό όλοι οι ομοιόβαθμοί τους της Σχολής Αξιωματικών που κρίθηκαν προακτέοι και απέκτησαν τον βαθμό τους στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: