Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

ΝΕΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ), ενημερώνει τους καταναλωτές ότι με το Ν3867/2010, την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων... ανέλαβε η Τράπεζα της Ελλάδος ,αρμοδιότητα την οποία μέχρι πρότινος κατείχε και διαχειριζόταν η Ανεξάρτητη Αρχή, Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α ).Σήμερα η Διεύθυνση Εποπτείας Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος καλύπτει τις ανάγκες της σύγχρονης αναδιάρθρωσης της εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με πλήρη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών ασκείται από τους πρώην ασφαλισμένους των Εταιρειών "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΕΓΑ " και "COMERCIAL VALUE ΑΑΕ" ο επόπτης χαρτοφυλακίου ζωής κος Ιωάννης Παντελίδης επιμελείται της αναδιοργάνωσης του χαρτοφυλακίου ζωής των εταιριών αυτών Σύμφωνα με τον νόμο, ο Επόπτης μετά: 1) Την ολοκλήρωση του ελέγχου της νομιμότητας και εγκυρότητας όλων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των αναγγελιών που θα λάβει από τους ασφαλιζόμενους, 2) Μετά τον ακριβή υπολογισμό όλων των εκκρεμοτήτων που πηγάζουν από το χαρτοφυλάκιο των αναγγελθεισών απαιτήσεων και 3)Μετά την αναμόρφωση των όρων και παροχών , θα προχωρήσει στην σύνταξη του «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ» (Τελικού) Πίνακα δικαιούχων ασφαλίσματος, με πλήρη και λεπτομερή αναφορά του ύψους των ασφαλιστικών παροχών και των εκκρεμών αποζημιώσεων ανά συμβόλαιο. Τέλος μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτική αρχή ,θα αναρτήσει για λογαριασμό του Επόπτη, κατάλογο των ασφαλισμένων και των απαιτήσεών τους. Σημαντική σημείωση : Εάν παρατηρηθεί πρόσωπο που έχει ασφαλιστεί και δεν είναι καταχωρημένο στον πίνακα, θα πρέπει να προσκομίσει το ασφαλιστήριο ή την αίτηση ασφάλισης πλέον της απόδειξης (προ)καταβολής του α σφαλίσματος, στον Επόπτη προκειμένου να γίνει η καταγραφή του μετά από σχετική επαλήθευση. Ενημερώνουμε τους καταναλωτές και εφιστούμε την προσοχή τους εάν παρατηρήσουν: 1)Να είναι ασφαλισμένοι και το όνομα τους ή ο αριθμός του συμβολαίου τους δεν έχει καταχωρεί στους καταλόγους 2Εαν υπάχει διαφωνία είτε με την εικόνα του συμβολαίου τους, είτε με την αναγγελθείσα απαίτηση, δεν θα πρέπει να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος , αλλά στην ασφαλιστική τους Εταιρεία , ή στην Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, στο τηλ.2821092666 , στο Φορέα που νομιμοποιείται να τους εκπροσωπεί, αλλά και στις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες Τηλέφωνα επικοινωνίας με την εταιρία Ασπίς Πρόνοια: 210-6180620, 210-6180647,210-6180691 Τηλέφωνα επικοινωνίας με την εταιρία Commercial Value: 210-7210327, 210-7210689 Τέλος υπενθυμίζουμε στους καταναλωτές - ασφαλισμένους των παραπάνω εταιρειών, ότι η αναγγελία απαίτησης όπως έχει ανακοινωθεί από τον επόπτη εκκαθαριστή, λήγει στις 30-12-2010. Για περισσότερη ενημέρωση επί των παραπάνω ,κάθε καταναλωτής ασφαλισμένος , μπορεί να επικοινωνεί στο τηλ της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ 2821092666 Η Πρόεδρος της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν, Χανίων Ιωάννα Μελάκη Αναρτήθηκε από tromaktiko στις 6:52 π.μ.


Η ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ), ενημερώνει τους καταναλωτές ότι με το Ν3867/2010, την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων... ανέλαβε η Τράπεζα της Ελλάδος ,αρμοδιότητα την οποία μέχρι πρότινος κατείχε και διαχειριζόταν η Ανεξάρτητη Αρχή, Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α ).Σήμερα η Διεύθυνση Εποπτείας Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος καλύπτει τις ανάγκες της σύγχρονης αναδιάρθρωσης της εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με πλήρη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών ασκείται από τους πρώην ασφαλισμένους των Εταιρειών "ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΕΓΑ " και "COMERCIAL VALUE ΑΑΕ" ο επόπτης χαρτοφυλακίου ζωής κος Ιωάννης Παντελίδης επιμελείται της αναδιοργάνωσης του χαρτοφυλακίου ζωής των εταιριών αυτών

Σύμφωνα με τον νόμο, ο Επόπτης μετά: 1) Την ολοκλήρωση του ελέγχου της νομιμότητας και εγκυρότητας όλων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των αναγγελιών που θα λάβει από τους ασφαλιζόμενους,
2) Μετά τον ακριβή υπολογισμό όλων των εκκρεμοτήτων που πηγάζουν από το χαρτοφυλάκιο των αναγγελθεισών απαιτήσεων και
3)Μετά την αναμόρφωση των όρων και παροχών , θα προχωρήσει στην σύνταξη του «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ» (Τελικού) Πίνακα δικαιούχων ασφαλίσματος, με πλήρη και λεπτομερή αναφορά του ύψους των ασφαλιστικών παροχών και των εκκρεμών αποζημιώσεων ανά συμβόλαιο.
Τέλος μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εποπτική αρχή ,θα αναρτήσει για λογαριασμό του Επόπτη, κατάλογο των ασφαλισμένων και των απαιτήσεών τους.
Σημαντική σημείωση : Εάν παρατηρηθεί πρόσωπο που έχει ασφαλιστεί και δεν είναι καταχωρημένο στον πίνακα, θα πρέπει να προσκομίσει το ασφαλιστήριο ή την αίτηση ασφάλισης πλέον της απόδειξης (προ)καταβολής του α σφαλίσματος, στον Επόπτη προκειμένου να γίνει η καταγραφή του μετά από σχετική επαλήθευση.
Ενημερώνουμε τους καταναλωτές και εφιστούμε την προσοχή τους εάν παρατηρήσουν:
1)Να είναι ασφαλισμένοι και το όνομα τους ή ο αριθμός του συμβολαίου τους δεν έχει καταχωρεί στους καταλόγους
2Εαν υπάχει διαφωνία είτε με την εικόνα του συμβολαίου τους, είτε με την αναγγελθείσα απαίτηση, δεν θα πρέπει να απευθύνονται στην Τράπεζα της Ελλάδος , αλλά στην ασφαλιστική τους Εταιρεία , ή στην Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, στο τηλ.2821092666 , στο Φορέα που νομιμοποιείται να τους εκπροσωπεί, αλλά και στις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες
Τηλέφωνα επικοινωνίας με την εταιρία Ασπίς Πρόνοια: 210-6180620, 210-6180647,210-6180691
Τηλέφωνα επικοινωνίας με την εταιρία Commercial Value: 210-7210327, 210-7210689
Τέλος υπενθυμίζουμε στους καταναλωτές - ασφαλισμένους των παραπάνω εταιρειών, ότι η αναγγελία απαίτησης όπως έχει ανακοινωθεί από τον επόπτη εκκαθαριστή, λήγει στις 30-12-2010.
Για περισσότερη ενημέρωση επί των παραπάνω ,κάθε καταναλωτής ασφαλισμένος , μπορεί να επικοινωνεί στο τηλ της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ 2821092666

Η Πρόεδρος
της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν, Χανίων
Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: