Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Ιδρύεται Οικονομική Αστυνομία

Αρμοδιότητες η καταπολέμηση του οικονομικού και του ηλεκτρονικού εγκλήματος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010
Τα  ΝΕΑ on line

Την ίδρυση της Οικονομικής Αστυνομίας υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, η οποία θα συσταθεί και επισήμως αμέσως μετά την υπογραφή του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η νέα Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος υπάγεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και εποπτεύεται από τον Αρχηγό του Σώματος.

Θα λειτουργεί ως μια ευέλικτη υπηρεσία, με πανελλαδική εμβέλεια, για την καταπολέμηση του οικονομικού και του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Τα στελέχη της θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία των αστυνομικών υπηρεσιών, καθώς και άλλων υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του εξωτερικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρμοδιότητες της νέας υπηρεσίας είναι:

- Η παράνομη νομιμοποίηση εσόδων
- Οι παράνομες συναλλαγές στο πλαίσιο των πιστωτικών και χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων
- Η παράνομη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων ή χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων από το κράτος
- Η παράνομη μεταφορά κεφαλαίων και διακίνηση χρήματος
- Η απόκρυψη φορολογικών στοιχείων
- Το λαθρεμπόριο
- Η κατάχρηση δημόσιας περιουσίας
- Οι παραβάσεις που αφορούν στα Πρακτορεία , σε τυχερά παιχνίδια και καζίνο.
- Η μη καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών από φυσικά και νομικά πρόσωπα
- Οι υπερτιμολογήσεις φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού.
- Η μη έκδοση αποδείξεων από ιατρούς, όπως και σε περιπτώσεις παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών.
- Οι παράνομες συνταγογραφήσεις και η έκδοση αναληθών γνωματεύσεων ιατρών σε βάρος των ασφαλιστικών φορέων.

Τη νέα υπηρεσία θα στελεχώσει το εξειδικευμένο προσωπικό νέων επιστημόνων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί πρόσφατα στην Αστυνομία.

Σε ό,τι αφορά την Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αυτή θα αποτελείται από τέσσερα τμήματα:
- Το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,
- Το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων,
- Το Τμήμα Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων και
- Το Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Με τη σύσταση της νέας υπηρεσίας επιχειρείται οργανωτική αναβάθμιση των δύο κεντρικών Διευθύνσεων Ασφαλείας Αττικής (Νοτίου Ελλάδος) και Θεσσαλονίκης (Βορείου Ελλάδος), ώστε να βελτιωθεί η επιχειρησιακή ευελιξία και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ιδίως στις περιπτώσεις δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος.

Επιπλέον, στη νέα Υπηρεσία προστίθεται η Υποδιεύθυνση Αθλητικής Βίας, ενώ δημιουργείται το Κεντρο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την επαρκή προετοιμασία και λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την τήρηση της δημόσιας τάξης και Ασφάλειας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη ποδοσφαιρικών αγώνων, τοπικού και διεθνούς επιπέδου.

Παράλληλα, το ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π. θα συγκεντρώνει στοιχεία και πληροφορίες για κάθε μορφής εγκληματικότητα, από ολόκληρη τη χώρα, για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση κυρίως του οργανωμένου εγκλήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: