Παρασκευή, 30 Μαΐου 2008

Τροπολογία για περιορισμό εικονικών συναλλαγών

Κατατέθηκαν, και με τη μορφή τροπολογίας, τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για τον περιορισμό του φαινομένου των εικονικών συναλλαγών και την προστασία του καταναλωτή.

Με την υπόψη τροπολογία, τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ., π.δ. 186/1992) και συγκεκριμένα προβλέπεται:

α) Η υποχρέωση καταχώρησης στο βιβλίο ή στο διπλότυπο δελτίο ποσοτικής παραλαβής, και της τιμής μονάδος όταν παραλαμβάνονται οπωρολαχανικά και κρέατα με σκοπό την αγορά. Όταν τα αγαθά αυτά παραλαμβάνονται με σκοπό την πώληση για λογαριασμό τρίτου, καταχωρείται η τιμή που θα επιτυγχανόταν σε περίπτωση αγοράς αυτών κατά την ημέρα της παραλαβής τους από τον εντολέα. Και στις δύο περιπτώσεις καταχωρείται επίσης και η συνολική αξία αυτών.

β) Η υποχρέωση καταχώρησης και στο δελτίο αποστολής των στοιχείων που περιγράφονται ανωτέρω, σε περίπτωση αποστολής ή παράδοσης οπωρολαχανικών και κρεάτων με σκοπό την αγορά ή την πώληση ή την πώληση για λογαριασμό τρίτου.

γ) Η υποχρέωση μερικής ή ολικής εξόφλησης με δίγραμμη επιταγή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και των φορολογικών στοιχείων αξίας 1.000 ευρώ και άνω, που αφορούν αγορές οπωρολαχανικών και κρεάτων, καθώς και της προμήθειας σε περίπτωση πώλησης αυτών για λογαριασμό τρίτου. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, ημεδαπά ή αλλοδαπά, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κλπ).

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών με τίτλο "Αύξηση Συντάξεων του Δημοσίου, Εισοδηματική Πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις".

1 σχόλιο:

neoinileias είπε...

Συγνώμη για την όχληση αλλά, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η βορειοδυτική Ιταλία
http://neoinileias.blogspot.com